Regnskab og budget

Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Administrator udarbejder regnskabet og får det gennemgået og påtegnet af revisorerne inden 1. februar. Budgettet udarbejdes i fællesskab mellem administrator og bestyrelsen. Regnskab og budget fremlægges på generalforsamlingen for godkendelse.

Regnskaber og budgetter: