Renovation

Boligernes mad og restaffald container bliver tømt hver onsdag ved de individuelle husstande. Papir og plast samt glas og metal containerene hentes ligeledes ved de individuelle boliger. Se eventuelt Vallensbæk’s kommunes hjemmeside for specifikke datoer på disse afhentninger.

 

Storskrald/haveaffald

Når det gælder storskrald og haveaffald, så sker der ikke afhentning ved de individuelle husstande, men ved fælles opsamlingssteder (parkeringspladserne)

 

Storskrald

Hvis man har større ting, er der afhentning den 1. tirsdag i måneden. Affaldet stilles på nærmeste parkeringsplads. Storskrald, som ikke kan bundtes eller afleveres i løs vægt, skal placeres i gennemsigtige plastsække. Storskrald må tidligst stilles ud dagen før afhentning, men inden kl. 06.00 på afhentningsdagen.

 

Haveaffald

Haveaffald afhentes den 3. tirsdag i måneden i perioden marts til november. Affaldet stilles på nærmeste parkeringsplads. Haveaffald skal afleveres i papirsække eller bundtet. Haveaffald må tidligst stilles ud dagen før afhentning, men inden kl. 06.00 på afhentningsdagen.

 

Juletræer

Juletræer afhentes den 3. tirsdag i januar, ligesom haveaffald skal de stilles ud til nærmeste parkeringsplads inden kl. 06.00 på afhentningsdagen, men tidligst dagen før.
Når man stiller affald frem til storskrald eller haveaffald, så gælder det naturligvis, at hvis ens affald ikke afhentes, så tager man det med hjem igen – uanset årsagen.