Information til brug ved salg af ejendomme i Bellishaven:

Yderligere spørgsmål sendes til administrator på mail adresse gfbellishaven@gmail.com. Pris for besvarelse af yderligere spørgsmål vurderes pr. sag, og anslår kr. 500,-, som bedes overført til foreningens konto, reg. 2216 konto 5905 256 388, med angivelse af hus nr. Der opkræves ikke gebyr for spørgsmål om restancer og kabel-TV.

HUSK, at melde ejerskifte på mail adresse gfbellishaven@gmail.com.

 • Grundejerforeningen Bellishaven har CVR nr: 37003131
 • Der er medlemspligt af grundejerforeningen.
 • Det årlige grundejerforeningskontingent udgør i 2019 kr. 1.650,-. Kontingentet betales halvårligt med 825,- til Vallensbæk Kommune sammen med ejendomsskatten.
 • Der er en antenneforening, men der er ikke medlemspligt fra 2018. Foreningen har tegnet en ny aftale hos YouSee, med grundpakken til 199,- pr. måned i 2018. Grundpakken afregnes direkte til foreningen, der opkræves kvartalsvist forud. Evt. mellem- eller fuldpakke tilmeldes og afregnes direkte med YouSee. Se mere her
 • Det blev vedtaget på generalforsamlingen 2018, at undersøge mulighederne for at dræne vores fælles græsareal for overskydende regnvand. Det blev besluttet at afsætte kr. 150.000,00 til dette, som tages fra den særskilte vedligeholdelsesopsparing, og har derfor ingen økonomisk konsekvens for den enkelte husstand.
  Grundejerforeningen har p.t. ingen fælles gæld.
 • Referater fra grundejerforeningens generalforsamlinger findes her.
 • Regnskaber og budgetter findes her.
 • Grundejerforeningens vedtægter findes her.
 • Grundejerforeningens deklaration og dispensationer findes her.
 • Der betales ikke indskud og stilles ej heller sikkerhed til foreningen.
 • Der er ikke gebyr forbundet med ejerskiftet.
 • Næste ordinære generalforsamling afholdes marts/april 2020.
 • Vi er fælles om at holde vores grønne områder, læs mere om “Gør-det-selv” ordningen her.