Information til brug ved salg af ejendomme i Bellishaven:

Yderligere spørgsmål sendes til administrator på mail adresse gfbellishaven@gmail.com. Pris for besvarelse af yderligere spørgsmål vurderes pr. sag, og anslår kr. 500,-, som bedes overført til foreningens konto, reg. 2216 konto 5905 256 388, med angivelse af hus nr. Der opkræves ikke gebyr for spørgsmål om restancer og kabel-TV.

HUSK, at melde ejerskifte på mail adresse gfbellishaven@gmail.com.

 • Grundejerforeningen Bellishaven har CVR nr: 37003131
 • Der er medlemspligt af grundejerforeningen.
 • Det årlige grundejerforeningskontingent udgør i 2022 kr. 1.650,-, som betales årligt til Vallensbæk Kommune sammen med ejendomsskatten.
 • Der er en antenneforening, men der har ikke været medlemspligt siden 2018. Foreningen har tegnet en ny aftale hos YouSee, med grundpakken til 247,- pr. måned i 2022. Grundpakken afregnes direkte til foreningen, der opkræves kvartalsvist forud. Evt. mellem- eller fuldpakke tilmeldes og afregnes direkte med YouSee. Se mere her
 • P.t. er der ikke påtænkt større udgiftskrævende opgaver.
  Grundejerforeningen har p.t. ingen fælles gæld.
 • Referater fra grundejerforeningens generalforsamlinger findes her.
 • Regnskaber og budgetter findes her.
 • Grundejerforeningens vedtægter findes her.
 • Grundejerforeningens deklaration og dispensationer findes her.
 • Der betales ikke indskud og stilles ej heller sikkerhed til foreningen.
 • Der er ikke gebyr forbundet med ejerskiftet.
 • Næste ordinære generalforsamling er planlagt til d. 25. august 2021, men der tages forbehold for corona restriktioner.
 • Vi er fælles om at holde vores grønne områder, læs mere om “Gør-det-selv” ordningen her.