“Gør det selv” ordningen

Bellishavens ”gør-det-selv” ordning blev vedtaget med stort flertal på generalforsamlingen 2012 og har kørt siden.
”Gør-det-selv” ordningen dækker vedligeholdet af vores fællesarealer i løbet af forår, sommer og efterår. Glatførebekæmpelse på vores parkeringspladser, i løbet af vinteren, falder ikke ind under ordningen. Af forsikringsmæssige årsager håndteres græsslåning med vores motoriserede plæneklipper af en intern havemand (Elvin i nr. 20). Vintervedligehold og havemand figurer derfor i foreningens budget som separate poster.

Det er blevet vurderet, at en professionel havemand ikke vil kunne holde arealerne for mindre end 50.000 kr. årligt. Dette er blevet omregnet til 1.000 kr. eller 8-10 timers arbejde per grundejer om året – under ”gør-det-selv” ordningen. Indsatsen måles ved hjælp af krydser og hver grundejer skal opnå to krydser i løbet af året. Man kan opnå krydser på tre måder:

  • Indbetaling af 1.000 kr. til foreningen giver to krydser
  • Deltagelse i én arbejdsdag giver ét kryds
  • Pasning af et bed giver ét kryds (hække og legeplads giver 2-3 krydser hver)

Der er ingen af de tre måder, der er finere end de andre. Alle tre former for deltagelse i ordningen påskønnes af foreningen. Der skal være plads til alle former for grundejere : dem der ikke har energien eller lysten til det fysiske arbejde, dem der helst vil passe bede – så de kan tage deres tørn når de ønsker det og i mindre bidder samt dem der gerne vil give den en skalle og se resultatet efter en 4-5 timers arbejdsdag.

Betaling

Når årets sidste arbejdsdag er overstået og alle krydser for fysisk arbejde er uddelt, så sender vores administrator girokort ud til alle grundejere, der ikke er noteret for to krydser.

Bede

Det er op til de enkelte bedholdere at sørge for, at bedet holdes frit for ukrudt igennem forår/sommer/efterår samt, at buske/hække/træer klippes/beskæres efter behov. Vi opfordrer til, at bedholderne tilstræber, at holde den tiltænkte symmetri /orden i forhold til hele fællesarealets udseende. Hvis der skal udføres større arbejde som for eksempel hentes jord eller plantes større buske/træer i bede eller køres flis ud i hække, så er bestyrelsen naturligvis behjælpelig med at få det sat på en arbejdsdag.

Nedenstående link viser hvilke grundejere der passer hvilke bede. Samt hvor mange krydser de enkelte bede giver:
Oversigt over bed fordeling 2021 

Arbejdsdage

Der afholdes tre arbejdsdage i løbet af året i Bellishaven – i forår, sommer og efterår. Dagene annonceres, på hjemmesiden og pr brev.
Der bliver informeret om arbejdsdagene ca. en uge i forvejen og der følges op efterfølgende således, at alle deltagere registreres korrekt. Arbejdsdagene falder om søndagen og begynder altid lige efter kirketid (kl. 10) og løber 4-5 timer indtil alle opgaverne er løst. Bestyrelsen forsøger efter bedste evne at facilitere dagen og sørge for at de nødvendige ting er købt ind i forvejen. Bestyrelsen hjælper også med at inddele de fremmødte i hold, der matcher dagens opgaver. Det er dog naturligvis op til den enkelte, at sørge for at hjælpe til hvor der er brug for det således, at ingen går hjem tidligt og efterlader de andre til at fuldføre dagens opgaver.
Der er altid arbejdsopgaver til alle aldersgrupper og de følger typisk den nedenstående plan – men der vil også være forskellige ad hoc opgaver ligesom vejret ofte spiller ind. Fra 2018 er det blevet indført at dagen slutter af med pizza til alle deltagende grundejere. Dette er en god måde at være sociale med sine naboer.

Sammen med sommerfesten er arbejdsdagene den bedste måde, at møde sine naboer på og dermed skabe godt naboskab. Det er derfor dejligt, at vi igennem årene har set, at der er flere grundejere, der selvom de har opnået årets to krydser, ikke er blege for at brillere og møde op en tredje gang.

Status 2020

Det er bestyrelsens opfattelse at ”gør-det-selv” ordningen lige nu fungerer upåklageligt – med en fornuftig fordeling imellem betalere, bedholdere og deltagere på arbejdsdagene. Modellen vil dog muligvis kræve modifikationer, hvis denne fordeling ændrer sig væsentligt. Bestyrelsen tilstræber desuden at gøre vores fællesarealer så lidt plejekrævende som muligt, ligesom vi løbende forsøger at vurdere det faktiske timeforbrug på arbejdsdage såvel som på bede.
Hvis bestyrelsen vurderer at noget af det ovenstående medfører et behov for væsentlig justering af ordningen så vil det blive fremlagt på en generalforsamling som et forslag.