Praktisk info

Her på siden findes praktiske informationer, der kan være gode at have ved hånden.Farvekode til udvendigt træværk: Gori 102 Kalkhvid/grå. Sadolin Farveland på Hovedvejen i Glostrup tilbyder 25% rabat til Bellishavens beboere. Man skal huske at bede dem om, at blande farven på deres gamle maskine.

Har man brug for at låne vores store stige, kontakt da et bestyrelsesmedlem.

Kabel-tv

På den ekstraordinære generalforsamling d. 22. november 2017, blev det besluttet, at lave en ny aftale med YouSee for at efterkomme de nye lovkrav. Den nye aftale er med kollektiv grundpakke, der er dog ikke medlemspligt. Se den fulde aftale med YouSee her.

Grundpakken til kr. 199,00 pr. måned i 2018, opkræves af foreningen kvartalsvist forud. Ønskes der mellem- eller fuldpakke, aftales og afregnes dette direkte med YouSee til hhv. kr. 180,00 og 305,00 pr. måned.

Afmelding
Ønsker man at afmelde grundpakken, skal dette meddeles til administrator på mail gfbellishaven@gmail.com. Der er en opsigelsesperiode på en måned, ved udgangen af måneden. Evt. for meget indbetalt vil blive udbetalt, venligst informer om kontonr. i opsigelsesmailen.

Til- og fraflytning
Ved til- og fraflytninger bibeholdes grundpakken, hvis intet andet er aftalt. Hvis der er indbetalt for meget ved fraflytning, skal dette ordnes gennem ejendomsmægleren over refusionsopgørelsen, med mindre andet er aftalt med administrator.

Persondatabeskyttelse

Den 25. maj 2018 trådte nye og skrappere regler om beskyttelse af persondata i kraft.
Dette medfører en række krav/forpligtelser for de fysiske/juridiske personer, der indsamler/behandler persondata.
(Persondata i en forening vil typisk være “almindelige persondata” som fornavn, mellemnavn, efternavn, postadresse, foreningsadresse, telefonnummer, emailadresse og indmeldelsesdato på medlemmerne af foreningen).

Dokument under udarbejdelse, administrator kan kontaktes for yderligere information.