Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i marts eller april måned.
Der indkaldes skriftligt med minimum 14 dages varsel.

Tidligere afholdte generalforsamlinger