Særskilt vedligehold

Generalforsamlingen vedtog i 2006, at afsætte 500 kr. pr. grundejer om året til særskilt vedligehold. Ideen var, at de grundejere, der slider på foreningens fællesarealer også skal være med til at finansiere det fremtidige vedligehold og den eventuelle udskiftning af disse.

Grundejerforeningen er desuden ikke i stand til at optage større lån, på grund af vedtægternes beskyttelse af de enkelte grundejere imod hæftelse overfor 3. mand. Vi er derfor afhængige af at have en opsparing, der kan dække større udgifter, medmindre vi skal ud og opkræve ekstraordinære indbetalinger fra grundejerne.

Fællesarealerne i Bellishaven dækker over de grønne arealer, parkeringspladserne, gang/cykelstier, skuret, containerpladsen, legepladsen og kabel-tv anlægget.

Af skjulte installationer er grundejerforeningen kun ansvarlig for vores kabel-tv anlæg samt stikledningerne fra vores parkeringspladser til de kommunale regnvandsledninger.

Vi har også ledninger til kloak, regnvand, vandforsyning, fjernvarme og elforsyning på vores arealer. Hovedledningerne, under fællesarealerne, tilhører selskaberne og stikledningerne, under de enkelte matrikler, tilhører grundejerne. Der påligger derfor ikke foreningen noget vedligehold til disse installationer.

Vi har samlet den nedenstående liste over vedligeholdelsesopgaver, der kan blive aktuelle i foreningen. Nogle af emnerne er ting, der kan bryde sammen uden varsel og som vil kræve øjeblikkelig udskiftning. Andre emner er ting, der ikke bryder pludseligt sammen, men som nedslides og som vil kræve udskiftning/reparation/ny-etablering med tiden for, at levere den funktionalitet eller det udseende vi ønsker i foreningen.

Efter en ekstraordinær overførsel på 100.000 kr. fra vores egenkapital er kontoen for særskilt vedligehold i foråret 2016 oppe på 301.700 kr.