Snerydning

Snerydningspligten for grundejere er fastlagt af en landsdækkende lovbekendtgørelse (nr. 1103) samt Vallensbæk kommunes regulativ for vintervedligeholdelse. Vi har gennemlæst disse og desuden haft en – meget lidt frugtbar – dialog med kommunen. Resultatet har vi omsat til nedenstående kort.

Man har rydningspligt på alle gangstier og fortove, der støder op til ens grund – op til 10 meter fra skel. Hvis der er mindre end 20 meter til en nabogrund, så deles rydningspligten naturligvis midtvejs imellem grundejerne. Ejere af hjørnegrunde har åbenlyst en større byrde end andre, men det gør sig jo også gældende for hækkeklipning, så det burde ikke komme som den store overraskelse for nogen.
Fortovet fra rundkørslen og ned til Horsestien, samt Horsestien selv, er skolevej og Vallensbæk kommune har den fulde rydningspligt (hvilket de åbenlyst ikke tager så tungt).

Som det ses af kortet, så er vores parkeringspladser de eneste hvide pletter på kortet og her er rydningspligten foreningens. I tilfælde af en faldulykke, som konsekvens af manglende snerydning/saltning, så vil foreningen (= os alle) være ansvarlig på parkeringspladserne, mens de enkelte grundejere vil være ansvarlige på deres markerede område.

Bestyrelsen vil derfor sørge for, at vi i fremtiden får ryddet/saltet parkeringspladserne ved snefald/islag. Ved større snefald får vi assistance fra Ancher’s Havecenter, der rydder parkeringspladserne med sneplov og salter. Ved mindre snefald og isslag håndterer bestyrelsen selv opgaven. Vi vil også henstille til grundejerne om, at der bliver ryddet sne/saltet, der hvor de har pligten – ikke af hensyn til bestyrelsen – men af hensyn til jeres naboer samt jer selv.

Pligten gælder i tidsrummet 07.00 – 18.00 og der skal ryddes i minimum 1 meters bredde.