Bestyrelsen

Formand
Rune Tychsen (Nr. 45) – valg ulige år

Bestyrelsesmedlemmer
Kenneth Pedersen (Nr. 47) – valg ulige år
Steen Petersen (Nr. 37) – valg lige år
Helle Jensen (Nr. 42) – valg lige år
Willie N. Jensen (Nr. 29) – valg ulige år

Administrator
Kenneth Pedersen (Nr. 47)

Bestyrelsen består af 5 medlemmer der hver sidder 2 år.
Formanden vælges direkte i ulige år.
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år.
Genvalg kan finde sted.

Endvidere vælges hvert år

  • 2 bestyrelsessuppleanter
  • Administrator
  • 2 Revisorer
  • 1 Revisorsuppleant

Vedtægter

Grundejerforeningens vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen og godkendt af Vallensbæk kommune. Se dem her