Bestyrelsesmøder:

7 april

2 juni

8 september

Generalforsamling:

21 april

Arbejdsdage:

18 april

13 juni

19 september

Sommerfest:

28 august

OBS OBS

Husk indkomne forslag til general forsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15 februar.