Bestyrelsesmøder:

5 marts, 16 april, 26 maj, 15 september

Generalforsamling:

Udskudt på ubestemt tid, pga covid – 19.

Bestyrelsen melder ny dato ud når det er muligt.

Arbejdsdage:

19 april (aflyst, der udarbejdes et skriv hvad der skal ske fremadrettet), 14 juni, 20 september

Sommerfest:

22 august