Bestyrelsesmøder:

5 marts, 16 april, 26 maj, 15 september

Generalforsamling:

19 marts, forslag skal senest være modtaget den 15 februar.

Arbejdsdage:

19 april, 14 juni, 20 september

Sommerfest:

22 august